TEMATIC arquitectura
 
Camping Santa Elena Ciutat
Club de Tenis y Natación Sant Cugat del Vallès
Parque lúdico-recreativo en Esplugues del Llobregat